ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

วันที่ เรื่อง สถานที่ ผู้ลงประกาศ
29 มกราคม 2564 การแต่งกายในการปฏิบัติราชการ ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
1 ตุลาคม 2563 ประกาศจัดตั้ง อบต.เกาะหมาก 2547 ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
1 ตุลาคม 2563 มติ ก. เรื่องเห้นชอบให้ปลัดปฏิบัติหน้าที่ ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
1 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก