ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

วันที่ เรื่อง สถานที่ ผู้ลงประกาศ
1 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก