“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปา(ชุมชนบ้านแหลมสน)หมู่ที่สองโดยวิธีเจาะจง

จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปา(ชุมชนบ้านแหลมสน)หมู่ที่สองโดยวิธีเจาะจง

  • ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563